2584 lượt xem

Tổ Công Tác Xã Hội – Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Hoài Đức

to-cong-tac-xa-hoi

Thực hiện Thông tư số 43/2015/TT-BYT ngày 26/12/2015 của Bô Y tế quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện.
Ngày 12/10/2015 Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hoài đức đã ra Quyết định số 518/QĐ- BV thành lập tổ tự quản với 20 người là đoàn viên thanh niên Bệnh viện.

Ngày 07/4/2017 Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hoài đức đã ra Quyết định số 207/QĐ-BV  về việc thành lập Đơn nguyên  tác xã hội Bệnh viện đa khoa huyện Hoài đức, với vai trò: kết nối, hỗ trợ các vấn đề về xã hội, các khó khăn của  người bệnh  và gia đình người bệnh trong Bệnh viện, giúp việc cho Ban Giám đốc bệnh viện và hoạt động dưới sự chỉ đao của Ban Giám đốc bệnh viện.

Địa chỉ: Phòng B201 và B209 – tầng 2 – Tòa nhà 5 tầng – Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức

SDT:  Nội bộ 112

I. Tổ chức nhân sự:
1. Nhân sự: 15 cán bộ ( 01 cử nhân, 14 điều dưỡng cao đẳng)
– 01 Trưởng đơn nguyên . Trần Thanh Sơn          ĐT: 0936183374
– 01 Phó đơn nguyên .  Nguyễn Thị Thanh Hiền   ĐT: 0982087364
– 13: Nhân viên
2. Các bộ phận nghiệp vụ trực thuộc đơn nguyên Công tác xã hội:
– Nhóm Hỗ trợ người bệnh
– Nhóm Thông tin, truyền thông và phổ biến giáo dục pháp luật
– Nhóm Quản lý hành chính và nguồn lực.
II. Chức năng, nhiệm vụ và hoạt động chính hiện nay:
* Nhiệm vụ:
Công tác xã hội:
– Hỗ trợ, giúp đỡ các bệnh nhân  có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện
– Trợ giúp các y bác sỹ và gia đình người bệnh trong quá trình điều trị, giải đáp thắc mắc, chia sẻ khó khăn với các người bệnh  và gia đình người bệnh.
Vận động cộng đồng:
– Vận động sự tham gia ủng hộ từ các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm hỗ trợ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.
– Tìm các nguồn tài trợ cho hoạt động phục hồi chức năng cho người bệnh và công tác tập huấn và đào tạo.
 Tổ chức sự kiện:
– Tham gia các chương trình gây quỹ cho bệnh viện.
– Tham gia tổ chức các chương trình, hội nghị và hội thảo của bệnh viện.
– Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhằm phục vụ cuộc sống tinh thần cho các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện.
 Quan hệ công chúng:
– Quảng bá hình ảnh và các hoạt động của bệnh viện.
– Tăng cường quan hệ công chúng và thông tin đại chúng.
Đào tạo và huấn luyện:
– Hỗ trợ và trợ giúp các đơn vị ngoài Bệnh viện quan tâm đến ngành nghề Công tác xã hội  tại bệnh viện.
* Các hoạt động:
– Hàng ngày, nhân viên CTXH trực tiếp thăm hỏi người bệnh tại khoa khám bệnh và các khoa điều trị, chia sẻ với  những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.
– Trợ giúp các y, bác sỹ để giải thích, hỗ trợ người bệnh trong điều trị và các chính sách xã hội khác.
– Vận động cộng đồng giúp đỡ các suất cơm cho người bệnh điều trị nội trú tại bệnh viện.
– Vận động và tiếp nhận quà, kinh phí, trang thiệt bị y tế của cộng đồng hỗ trợ cho bệnh viện.
– Phối hợp với báo chí để quảng bá hình ảnh và các hoạt động của bệnh viện.
– Phối hợp cùng các hoạt động của Công đoàn bệnh viện, Đoàn thanh niên.
– Báo cáo BGĐ thường niên hoạt động CTXH: tháng, quý, năm.
III. Định hướng phát triển trong thời gian tới:
– Kết nối với nhiều doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, các nhà hảo tâm để hỗ trợ cho người bệnh  khó khăn đặc biệt.
– Chuyên nghiệp hóa CTXH trong bệnh viện. Trở thành địa chỉ tin cậy để các doanh nghiệp/các nhà hảo tâm đến làm việc và giúp đỡ.

– Tham quan các bệnh viện khác học hỏi kinh nghiệm áp dụng có hiệu quả, phát triển CTXH tại bệnh viện đáp ứng nhu cầu hỗ trợ các vấn đề về xã hội, chia sẽ các khó khăn của  người bệnh  và gia đình người bệnh đang điều trị Bệnh viện đa khoa Huyện Hoài Đức.

Hình ảnh Phòng Công tác xã hội:

Trần Thanh Sơn – Trưởng ĐN Công Tác Xã Hội

Tập thể Đơn Nguyên Công Tác Xã Hội