2338 lượt xem

Phòng điều dưỡng

phong-dieu-duong

Được thành lập từ tháng 6/2012 trên cơ sở tách ra từ Phòng Y Vụ

Phòng có nhiệm vụ : Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh trong toàn bệnh viện. Tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn và kiểm tra chuyên môn cho đội ngũ Điều dưỡng, KTV,Nữ hộ sinh trong Bệnh viện.

Hiện tại phòng có 04 CBVC gồm 01 Phó Trưởng Phòng phụ trách và 03 chuyên viên

Mặc dù là phòng chức năng mới được thành lập nhưng tập thể Phòng luôn đoàn kết và tích cực phấn đấu nên hàng năm đều được Bệnh viện bình xét là tập thể lao động tiên tiến – xuất sắc. Phòng có cán bộ Điều dưỡng tham gia và đạt giải trong Hội thi Điều dưỡng giỏi, thanh lịch ngành y tế Thủ Đô năm 2010. Tháng 8/2014 Phòng đã phối hợp với các phòng chức năng của Bệnh viện  tổ chức thành công Hội thi Điều dưỡng trưởng giỏi cấp cơ sở và cử điều dưỡng tham dự Hội thi Điều dưỡng trưởng giỏi cấp ngành. Các cá nhân trong phòng nhiêu năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở được sở y tế tặng giấy khen.

Untitled-2

Phó Trưởng Phòng Điều Dưỡng: CN Nguyễn Thị Tuyết

dieu duong 4dieu duong 2Dieu duong 3

Một số hình ảnh trong phòng