2626 lượt xem

Tổ Hành chính – Quản trị

to-hanh-chinh

1.  Lịch sử hình thành

Cùng với sự phát triển của Bệnh viện. Tháng 2/2002 Phòng TC-HCQT được thành lập trên cơ Sát nhập bộ phận hành chính quản trị ( tách ra từ phòng hành chính – tài vụ) với bộ phận tổ chức cán bộ ( tách ra từ phòng Kế hoạch tổng hợp).Thời kỳ đầu phòng có 7 cán bộ . Năm 2015  Phòng có 12 cán bộ viên chức và người lao động do  đ/c Phó giám đốc trực tiếp phụ trách, trong đó có  6 đảng viên.

2. Nhân sự: Gồm 12 đồng chí

Chịu trách nhiệm  lãnh đạo tổ chức  nhiệm vụ làm tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về công tác cán bộ, đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ chế độ chính sách của nhà nước cũng như của ngành đối với cán bộ viên chức, người lao động trong bệnh viện.

Chịu trách nhiệm lãnh đạo Hành chính quản trị có nhiệm vụ làm tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về đảm bảo thực hiện đúng qui chế . Đồng thời đảm bảo công tác hậu cần bán chuyên môn tổng hợp dự trù, kiểm tra giám sát bảo dưỡng sửa chữa các công trình nhà cửa trong Bệnh viện và một số nhiệm vụ khác.

3. Hoạt động của phòng

Bộ phận văn thư luôn đảm bảo công văn đi, đến, chế độ bảo mật

Bộ phận lái xe luôn đảm bảo trưc cấp cứu 24/24 đảm bảo phản ứng nhanh khi có lệnh

Công tác an ninh trật tự luôn được đưa lên hàng đầu hàng năm phòng đã tham mưu cho Đảng ủy, ban giám đốc tổ chức ký kết phối hợp đảm bảo công tác an ninh với công an xã Đức giang, năm 2015 ký bản ghi nhớ với công an Huyện Hoài Đức về công tác an ninh – y tế trên địa bàn.

Với sự đoàn kết thống nhất của cán bộ viên chức trong Phòng, được sự lãnh đạo của Đảng ủy, chi bộ, Phòng TC-HCQT  đã có những đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của Bệnh viện. Hàng năm Phòng tổ chức hành chính quản trị được đánh giá là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; nhiều năm Phòng được UBND huyện Hoài Đức, Sở Y tế Hà Nội tặng giấy khen, có 5  lượt cán bộ, viên chức, người lao động đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

Một số hình ảnh trong phòng

 

Nguyễn Thị Hường – Phó Trưởng phòng Hành chính 

Tập thể phòng Hành Chính