2472 lượt xem

Tổ công nghệ thông tin Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức

to-cong-nghe-thong-tin

Địa chỉ : Phòng B211 và B202 – Khu nhà 5 tầng – Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức.

Email: phongcnttbvhd@gmail.com

Cơ cấu tổ chức: Tổng số 06 viên chức. Trong đó : 01 Tổ trưởng – 01 Tổ phó – 04 nhân viên

Tổ Công nghệ thông tin (CNTT) được thành lập theo Quyết định số 222/QĐ ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Giám đốc bệnh viện. Tổ Công Nghệ Thông Tin luôn luôn sẵn sàng 24/24 để đảm bảo khắc phục và xử lý kịp thời tất cả các sự cố xảy ra, giúp hệ thống mạng luôn hoạt động ổn định, đảm bảo công tác thanh toán và khám chữa bệnh đc nhanh chóng và chính xác. Tổ Công nghệ thông tin cũng phục trách xây dựng và phát triển Website của Bệnh Viện để đảm bảo thông tin được nhanh chóng, đầy đủ.Với ưu thế sức trẻ, nhiệt tình, các thành viên của Tổ Công Nghệ Thông Tin đang nỗ lực hết mình để đáp ứng tốt nhiệm vụ Ban Giám đốc bệnh viện giao, đồng thời hội nhập tốt với xu hướng tin học hoá của thời đại.

Chức Năng

Tổ Công Nghệ Thông Tin là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác quản lý , điều hành và triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của bệnh viện

Nhiệm vụ:

  • Duy trì các hoạt động Công Nghệ Thông Tin, đào tạo và đào tạo lại về chuyên môn lĩnh vực CNTT.
  • Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử , đảm bảo kết nối thông tin liên tục giữa các khoa phòng đơn nguyên trong bệnh viện và các đơn vị liên quan.
  • Tham gia nghiên cứu, xây dựng , hệ thống ứng dụng và phát triển phần mềm trong bệnh viện.
  • Hướng dẫn đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng CNTT vào các hoạt động của bệnh viện cho cán bộ, viên chức của bệnh viện
  • Tổ chức thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì, nâng cấp các thiết bị CNTT cho các tổ chức, phòng ban trong toàn bệnh viện.
  • Triển khai, duy trì hoạt động ổn định, quản trị có hiệu quả hệ thống mạng, hệ thống website, thư điện tử, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa, phòng và với cơ quan Bộ Y tế, các đơn vị có liên quan.
  • Duy tu, bảo dưỡng thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm kịp thời đảm bảo hoạt động vận hành hệ thống mạng, máy tính, máy in và các thiết bị công nghệ thông tin khác. Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật, công nghệ trong hội chẩn, hội thảo từ xa tại bệnh viện.

Một số hình ảnh nhân sự đang công tác tại tổ Công Nghệ Thông Tin