2478 lượt xem

Phòng vật tư – trang thiết bị y tế

phong-vat-tu-y-te

I- Chức năng:

Phòng Vật tư – Thiết bị y tế chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác vật tư, hóa chất và thiết bị y tế trong bệnh viện.

Tham mưu cho Giám đốc về công tác quản lý, mua sắm và cung cấp các vật tư, hóa chất và trang thiết bị phục vụcho công tác khám chữa bệnh đạt hiệu quả.

II-  Nhiệm vụ:

– Xây dựng dự toán, trình lãnh đạo Bệnh viện  phê duyệt để tổ chức đấu thầu các hóa chất, vật tư, dụng cụ y tế tiêu hao ( bơm tiêm 5ml, 10ml,20ml, dây truyền dịch, bông, gạc, ô xy trung tâm, điều hòa trung tâm, phim xquang, găng sạch, găng tiệt trùng, kim khâu vết thương, chỉ khâu vết thương, giấy in ảnh siêu âm, băng rốn, kẹp rốn,nón phẫu thuật, dao mổ, pank, kéo ống sone, kim truyền tĩnh mạch…….) , phân phối, cấp phát cho các khoa, phòng, đơn vị theo yêu cầu sử dụng.

–  Xây dựng dự toán, trình lãnh đạo Bệnh viện  phê duyệt để tổ chức đấu thầu mua sắm các thiết bị.

–  Theo dõi và quản lý toàn bộ máy móc trang thiết bị và dụng cụ y tế của toàn Bệnh viện ở mọi nguồn cung cấp.

– Tổ chức nhận hàng, giám sát lắp đặt, hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị đã mua sắm.

– Kiểm tra việc khai thác và sử dụng tất cả thiết bị đã trang bị cho các khoa, phòng, trung tâm, đơn vị.

– Làm các thủ tục tiếp nhận và hướng dẫn sử dụng các hàng viện trợ trong và ngoài nước.

– Giám sát và trực tiếp bảo dưỡng, sửa chữa tất cả các loại thiết bị trong Bệnh viện.

– Thu hồi và làm các thủ tục điều chuyển những thiết bị không có nhu cầu sử dụng, thanh lý thiết bị hư hỏng, không còn sử dụng được để trình lãnh đạo bệnh viện

– Kiểm tra, theo dõi các thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động để có kế hoạch kiểm định, cấp phép định kỳ theo quy định của Nhà nước.

– Tổ chức học tập, nâng cao năng lực chuyên môn.

– Thực hiện nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc bệnh viện giao.

III- Tổ chức

  • 01 Trưởng phòng
  • 01 Phó phòng
  • 02nhânviên

                                                                       Trưởng phòng VTYT : Phan Trọng Thơm

 

                                  

                                                                                      Nhân viên phòng VTYT