2430 lượt xem

Phòng tài chính – kế toán

phong-tai-chinh-ke-toan

1. Lịch sử hình thành
Từ năm 1965 – 2002 tổ tài vụ sinh hoạt tại phòng Hành chính quản trị. Tháng 4/2002 mới có quyết định thành lập phòng tài vụ.

2. Nhiệm vụ: Phòng có nhiệm vụ tham mưu cho Ban giám đốc Lập dự toán ns, kế hoạch thu chi viện phí, thực hiện công tác tài chính tại đơn vị theo qđ 19/20016/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 về quyền tổ chức và tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời thực hiện công tác quản lý vật tư, tài sản của bệnh viện và thực hiện chế độ chính sách đối với CBVC và người bệnh. Hiện tại phòng có 19 CBVC gồm 01 trưởng phòng và 01 phó phòng, 16 nhân viên kế toán và 01 thủ quỹ đa số có trình độ đại học.
Tập thể phòng luôn đoàn kết và tích cực phấn đấu và được bệnh viện bình xét là tập thể lao động tiên tiến.

3. Phương hướng phát triển: Được sự quan tâm của Đảng ủy, ban giám đốc phòng tài chính kế toán đang dần từng bước hoàn thiện. Đầu năm 2015 bệnh viện đã đưa hệ thống phần mềm thanh toán vào việc thanh toán nội, ngoại trú tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh không phải chờ lâu.

ke toan 1

Giám đốc: Tiến sỹ – Bác sỹ Đặng Đức Hoàn

        

Trưởng Phòng TCKT: Doãn Thị Thanh Vân

Phó phòng TCKT: Dương Thị Thanh Tú

Tập Thể Phòng Kế Toán