609 lượt xem

Khoa Gây mê – Hồi sức

Don-nguyen-gay-me-6-1-500x375

1. Lịch sử hình thành

– Để đáp ứng nhu cầu gây mê- hồi sức .Được sự quan tâm và chỉ đạo của Ban giám đốc bệnh viện, Đơn nguyên gây mê – hồi sức được thành lập từ 11/06/2015, Đơn nguyên được tách ra từ khoa ngoại.

Đơn nguyên gây mê hồi sức gồm 07 cán bộ:

  • 02 Bác Sỹ Chuyên Khoa Định Hướng GMHS.
  • 01 Điều dưỡng hồi sức phòng mổ.
  • 04 Điều dưỡng đa khoa.

Cơ sở vật chất Đơn Nguyên GMHS hiện có:

  • 03 phòng mổ ( 01 phòng mổ vô trùng, 01 phòng mổ hữu trùng, 01 phòng mổ chuyên khoa).
  • 03 đèn mổ.
  • 03 bàn mổ trong đó có 2 bàn mổ đa năng.
  • 02 máy mê kín.
  • 01 giàn nội soi ổ bụng – tiết niệu.
  • 01 Phòng hồi tỉnh sau mổ gồm 05 giường.

2. Chức Năng- nhiệm vụ:

Đảm bảo, đáp ứng được nhu cầu về gây mê – hồi sức cho người bệnh  phẫu thuật cấp cứu, mổ phiên, phẫu thuật nội soi và hồi sức sau mổ.

Don nguyen gay me 1

 

Trưởng đơn nguyên: Bác sỹ Đàm Văn Dũng

Don nguyen gay me 2

 

Điều dưỡng trưởng: Nguyễn Thị Mậu

Don nguyen gay me 5Don nguyen gay me 6Don nguyen gay me 3

 

Một số hình ảnh của đơn nguyên

greens erectile dysfunction food for hard erection is male enhancement possible cialis retrograde ejaculation sexual health victoria bc jenny how to get testosterone from a doctor what is cialis good for red mamba sex pill what can i take for erectile dysfunction muscle tech alpha test when do dicks stop growing male enhancement formulas free samplea penis and ball pumps how to turn off a mans sex drive does methamphetamine increase sex drive hard ring around penis does extenze work like cialis kid chris morning show male enhancement could extenze make you jittery state for sexual health extenze before sex reddit diovan hct erectile dysfunction is increased libido a sign of pregnancy sildenafil 25 mg side effects testosterone gel ftm can having big penis cause health problems do adrenal glands produce testosterone ways to naturally increase libido erectile dysfunction and garlic choline libido erectile dysfunction age essential oil bathmate x20 erectile dysfunction carrot juice and erectile dysfunction spinach for penis growth erectile dysfunction can we use cyringe to inject semen 8 steamy sex positions that will ignite your sex drive asap otc testosterone pills why do i cum so quickly andro enhance male enhancement new things to try in bed with your wife how to use a penis pump video injections erectile dysfunction health issues of adult survivors of sexual abuse erectile dysfunction radio ad utah viagra from pfizer real online pharmacy does boost natural testosterone booster work and is it safe what can my gynecologist prescribe for loss of sex drive bni testosterone booster