602 lượt xem

Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

khoa-kiem-soat-nhiem-khuan

1. Lịch sử hình thành và hướng phát triển
Khoa KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN là một khoa mới thành lập ngày 13 tháng11 năm 2014. Tổng số nhân lực có mười sáu cán bộ, nhân viên .

Phụ trách khoa: Hoàng Thị Nguyệt.

Các thành viên trong khoa có trình độ đại học, trung học, công nhân, hộ lý.

Cơ sở vật chất của khoa: Dãy nhà hai tầng được sửa chữa, thiết kế một chiều theo quy chuẩn:

  • Tầng một: Gồm khu vực vô khuẩn, khử khuẩn, tiệt khuẩn ,cấp phát đồ sạch.
  • Tầng hai:Khu vực hành chính.Khu nhà sau được trang bị máy giặt công nghiệp, máy sấy công nghiệp Đáp ứng nhu cầu giặt của 300 cán bộ viên chức và 300 giường bệnh.

Các máy móc được trang bị cho tiệt khuẩn dụng cụ:

  • Máy rửa dụng cụ tự động
  • Nồi hấp ướt
  • Máy sấy khô nhiệt độ cao

2. Nhiệm vụ của khoa:
– Khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế cho toàn bệnh viện.

– Giám sát việc xử lý chất thải cho toàn bệnh viện.

– Bảo đảm vệ sinh sạch đẹp bệnh viện.

– Khoa có nhiệm vụ giám sát mọi thành viên trong bệnh viện thực hiện kỹ thuật vô khuẩn,vệ sinh khoa phòng ,vệ sinh an toàn thực phẩm .Huấn luyện, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới về công tác chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

– Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn tuy mới thành lập đã và đang có những bước đi vững chắc, hợp tác với các khoa phòng trong bệnh viện thực hiện tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

– Công tác giặt là, hấp sấy tập trung đã và đang được đẩy mạnh.

– Các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn được xây dựng phù hợp với thực tế bệnh viện và quy định của bộ y tế.

– Việc giám sát các quy trình thực hành của nhân viên y tế về công tác KSNK được thực hiện thường xuyên.

– Đề cao vai trò, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của nhân viên y tế về công tác KSNK để công tác chăm sóc và phục vụ khám chữa bệnh của bệnh viện đối với bệnh nhân được chu đáo, hiệu quả giám thiểu lây nhiễm mức thấp nhất cho người nhà, người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng

Cùng với tiêu chí chung của bệnh viên “ĐOÀN KẾT, TRÍ TUỆ, VÀ PHÁT TRIỂN”, đội ngũ cán bộ nhân viên khoa KSNK quyết tâm thực hiện “VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA BỆNH VIỆN, VÌ SỰ NGHIỆP CHUNG CHĂM SÓC SỨC KHOẺ CHO NHÂN DÂN”

 

Tập thể khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn

greens erectile dysfunction food for hard erection is male enhancement possible cialis retrograde ejaculation sexual health victoria bc jenny how to get testosterone from a doctor what is cialis good for red mamba sex pill what can i take for erectile dysfunction muscle tech alpha test when do dicks stop growing male enhancement formulas free samplea penis and ball pumps how to turn off a mans sex drive does methamphetamine increase sex drive hard ring around penis does extenze work like cialis kid chris morning show male enhancement could extenze make you jittery state for sexual health extenze before sex reddit diovan hct erectile dysfunction is increased libido a sign of pregnancy sildenafil 25 mg side effects testosterone gel ftm can having big penis cause health problems do adrenal glands produce testosterone ways to naturally increase libido erectile dysfunction and garlic choline libido erectile dysfunction age essential oil bathmate x20 erectile dysfunction carrot juice and erectile dysfunction spinach for penis growth erectile dysfunction can we use cyringe to inject semen 8 steamy sex positions that will ignite your sex drive asap otc testosterone pills why do i cum so quickly andro enhance male enhancement new things to try in bed with your wife how to use a penis pump video injections erectile dysfunction health issues of adult survivors of sexual abuse erectile dysfunction radio ad utah viagra from pfizer real online pharmacy does boost natural testosterone booster work and is it safe what can my gynecologist prescribe for loss of sex drive bni testosterone booster