2501 lượt xem

Đơn nguyên Tai Mũi Họng

Tai-mũi-họng-300x180
  1. Cơ cấu bộ máy và tổ chức biên chế:

Tổng số biên chế 8 cán bộ viên chức trong đó

  • Bác sĩ có 4 đồng chí
  • Điều dưỡng 4 đồng chí

Trưởng khoa Bác sĩ Nguyễn Chí Tùng

Điều dưỡng trưởng Phùng Thị Bảy

Tổ trưởng Công Đoàn: đồng chí Phan Thị Nam Đông

  1. Quá trình thành lập và phát triển của khoa

Kể từ khi thành lập bệnh viện thì các chuyên khoa Mắt, Tai mũi họng, Răng hàm mặt cũng được hình thành khi đó gọi là các chuyên khoa lẻ thuộc khối Ngoại nằm chung trong khối Ngoại – Sản – Chuyên Khoa ( Gọi là khoa Ngoại – Sản – Chuyên Khoa ) đến năm 2002 do yêu cầu nhiệm vụ của bệnh viện để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân nên Ban Giám Đốc bệnh viện đã quyết định thành lập Khoa Khám Bệnh và chuyển các chuyên khoa Mắt, TMH, Răng trực thuộc khoa khám bệnh do Bác sĩ Nguyễn Chí Tùng làm trưởng khoa. Trong giai đoạn thuộc khoa khám bệnh các chuyên khoa vừa đảm nhiệm chức năng khám chuyên khoa tại phòng khám đồng thời thực hiện nhiệm vụ thu dung điều trị bệnh nhân, số giường chuyên khoa đảm nhiệm trong thời gian này là 5 – 7 giường. Ngoài việc khám, thu dung bệnh nhân để điều trị khối chuyên khoa còn liên hệ với tuyến trên tổ chức phẫu thuật thay thủy tinh thể ….cho bệnh nhân nên về cơ bản khối chuyên khoa đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trong địa bàn, bệnh nhân ít phải chuyển tuyến.

Năm 2012 khoa Khám Bệnh đã phát triển thành một khoa lớn với con người được đào tạo, trang thiết bị được nâng cấp số giường trong toàn viện được nâng lên vì vậy đòi hỏi tất yếu là khoa khám bệnh được tách thành nhiều khoa khác.

Tháng 9 năm 2012 khoa Liên Chuyên khoa được tách ra từ khoa Khám bệnh  với biên chế là 8 cán bộ viên chức đồng chí Nguyễn Chí Tùng được phân công  giữ chức vụ trưởng khoa liên chuyên khoa.

– Bộ phận Tai mũi họng do Bác sĩ Nguyễn Chí Tùng trưởng khoa phụ trách,  – Bộ phận Răng hàm mặt do Bác sĩ Tạ Trung Sơn phụ trách

– Bộ phận chuyên khoa Mắt do Bác sĩ Nguyễn Ngọc Anh phụ trách.

Về trang thiết bị các chuyên khoa được nâng cấp như ghế răng đa năng, máy nội soi tai mũi họng, máy soi đáy mắt …..

Về hoạt động chuyên môn các bác sĩ đều phát huy được khả năng đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của của các chuyên khoa.

Hiện nay khoa đảm nhiệm thu dung 8 giường bệnh nhưng thực tế số bệnh nhân nằm tại khoa luôn đạt từ 10 – 15 bệnh nhân đại đa số phẫu thuật khoa đã thực hiện được theo phân tuyến kỹ thuật, đặc biệt còn có khả năng phẫu thuật vượt tuyến đã được Sở Y Tế và các bệnh viện đầu nghành của thành phố ghi nhận( Các phẫu thuật chuyên khoa răng hàm mặt ).

  1. Định hướng phát triển trong thời gian tới

Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân đặc biệt là góp phần phát triển nâng hạng bệnh viện, khoa dự kiến tham mưu đề xuất với Ban Giám Đốc tạo điều kiện để khoa phát triển theo một số mục tiêu sau:

  • Về nhân lực:

Quan tâm đào tạo đội ngũ bác sĩ theo chuyên sâu chuyên khoa để các bác sĩ có khả năng thành thạo các thủ thuật, phẫu thuật theo phân tuyến kỹ thuật của bệnh viện.

Đào tạo điều dưỡng chuyên ngành thành thạo việc chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân điều trị chuyên khoa.

Cố gắng trong 3 năm tới đội ngũ phẫu thuật viên chuyên khoa tự đảm nhiệm được hết các danh mục kỹ thuật của bệnh viện hạng 2 và một phần danh mục kỹ thuật của bệnh viện hạng 1.

  • Về chuyên môn:

Đảm bảo khám và điều trị các bệnh thông thường của 3 chuyên khoa Mắt, Tãi mũi họng, Răng hàm mặt.

Phát triển các phẫu thuật và thủ thuật đặc biệt chú trọng đến các phương pháp mới trong điều trị nhằm nâng cao chất lượng điều trị tại bệnh viện.

Phối hợp với các chuyên khoa đầu ngành của thành phố để nhận chuyển giao công nghệ từ tuyến trên nhằm thúc đẩy phát triển bệnh viện ngày càng tốt hơn thực hiện tốt Nghị Quyết của Đảng Ủy BGĐ góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Danh sách cán bộ viên chức đã từng công tác tại khoa Liên Chuyên khoa:

  1. Cán bộ viên chức đã nghỉ hưu
Đ/c Nguyễn Văn Thính Y sỹ chuyên khoa
Đ/c Nguyễn Thị Thước Y sỹ chuyên khoa
Đ/c Nguyễn Viết Thao Y sỹ chuyên khoa
Đ/c Nguyễn Ngọc Can Y sỹ chuyên khoa
Đ/c Nguyễn Thị Bưởi Y sỹ chuyên khoa
Đ/c Nguyễn Kim Lục Y tá chuyên khoa
Đ/c Phạm Văn Chương Y tá chuyên khoa
  1. Các đồng chí đã chuyển công tác

Đ/c Nguyễn Thị Hằng                       Y sỹ chuyên khoa

  1. Các đồng chí đương nhiệm
Đ/c Nguyễn Chí Tùng Bác sĩ Trưởng khoa
Đ/c Nguyễn Ngọc Anh Bác sĩ chính Phụ trách CK Mắt Trưởng khoa khám bệnh kiêm nhiệm
Đ/c Tạ Trung Sơn Bác sĩ Phụ trách chuyên khoa RHM Trưởng phòng KHTH kiêm nhiệm
Đ/c Nguyễn Xuân Huy Bác sĩ Nhân viên
Đ/c Nguyễn Khắc Trường Bác sĩ Nhân viên
Đ/c Nguyễn Thị Huệ Bác sĩ Nhân viên
Đ/c Phùng Thị Bảy Y sĩ chuyển đổi Điều dưỡng trưởng
Đ/c Phan Thị Nam Đông Y sĩ CK Tổ trưởng công đoàn
Đ/c Nguyễn Thị Hà Y sĩ CĐ Nhân viên
Đ/c Nguyễn Thị Nga Điều dưỡng Nhân viên
Đ/c Đái Thị Xuân Điều dưỡng Nhân viên
Đ/c Khánh Thị Đông Điều dưỡng Nhân viên

lien chuyen khoa 1

Trưởng khoa: Nguyễn Chí Tùng

Hình ảnh tập thể khoa