909 lượt xem

Diễn tập kịch bản phát hiện ca nhiễm COVID-19 tại cộng đồng

Sáng ngày 06/5/2021, Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức đã tổ chức diễn tập xử lý tình huống ca bệnh COVID-19. Hoạt động này nhằm nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cho toàn thể nhân viên y tế trong công tác Bệnh viên an toàn.

Buổi diễn tập giúp toàn thể ban chỉ đạo cũng như nhân viên Bệnh viện đa khoa Hoài Đức chưa từng xử lý ca dương tính để rà soát lại những phương án, kế hoạch xử trí cho các tình huống ca bệnh nếu phát sinh trong Bệnh viện. Sau hơn 1 năm chống dịch COVID-19, Chăm sóc người cách ly, Bệnh viện đã có nhiều kinh nghiệm ứng phó với dịch bệnh COVID-19, đặc biệt xem xét các địa phương từng xuất hiện ca dương tinh, Để  có nhiều kinh nghiệm ứng phó với dịch bệnh dưới sự chỉ đạo của ban chỉ đạo sở y tế Hà Nội. Là đia phương chưa xuất hiện ca bệnh nhưng phải chủ động phương án phòng bệnh nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm xử lý các tình huống thực tế và cần học hỏi kinh nghiệm từ các địa phương khác. Tình hình dịch bệnh COVID-19  hiện nay đang có chiều hướng rất phức tạp, Bệnh viện  tổ chức diễn tập để rà soát, đúc kết kinh nghiệm và hoàn thiện kịch bản ứng phó dịch bệnh cho thời gian tới.

Qua buổi diễn tập cán bộ y tế của Bệnh viện đqa khoa huyên Hoai đức nắm được quy trình sang lọc người tiếp xúc ca bệnh để tổ chức phân luồng, xử lý kịp thời, ngăn chặn không để tiếp xúc ra cộng đồng, nâng cao sự phối hợp với Trung Tâm y tê Huyện trong tổ chức thực hiện lấy mẫu xét nghiệm. Đồng thời cũng chia sẻ thêm các bài học thực tiễn, góp ý giúp Bệnh viện hoàn chỉnh kịch bản ứng phó và tự tin hơn trong công tác xử lý các tình huống dịch bệnh nếu xảy ra.

Một số hình ảnh liên quan

                                                                                                              

 

Thanh Sơn

 

greens erectile dysfunction food for hard erection is male enhancement possible cialis retrograde ejaculation sexual health victoria bc jenny how to get testosterone from a doctor what is cialis good for red mamba sex pill what can i take for erectile dysfunction muscle tech alpha test when do dicks stop growing male enhancement formulas free samplea penis and ball pumps how to turn off a mans sex drive does methamphetamine increase sex drive hard ring around penis does extenze work like cialis kid chris morning show male enhancement could extenze make you jittery state for sexual health extenze before sex reddit diovan hct erectile dysfunction is increased libido a sign of pregnancy sildenafil 25 mg side effects testosterone gel ftm can having big penis cause health problems do adrenal glands produce testosterone ways to naturally increase libido erectile dysfunction and garlic choline libido erectile dysfunction age essential oil bathmate x20 erectile dysfunction carrot juice and erectile dysfunction spinach for penis growth erectile dysfunction can we use cyringe to inject semen 8 steamy sex positions that will ignite your sex drive asap otc testosterone pills why do i cum so quickly andro enhance male enhancement new things to try in bed with your wife how to use a penis pump video injections erectile dysfunction health issues of adult survivors of sexual abuse erectile dysfunction radio ad utah viagra from pfizer real online pharmacy does boost natural testosterone booster work and is it safe what can my gynecologist prescribe for loss of sex drive bni testosterone booster