• Trang chủ
  • TIN TỨC BỆNH VIỆN
  • Thư mời báo giá: Gói thầu dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế lây nhiễm nguy hại năm 2024
51 lượt xem

Thư mời báo giá: Gói thầu dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế lây nhiễm nguy hại năm 2024