• Trang chủ
  • TIN TỨC BỆNH VIỆN
  • Thư mời báo giá: Mua sắm vật tư, hoá chất, sinh phẩm y tế năm 2024 của Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức
42 lượt xem

Thư mời báo giá: Mua sắm vật tư, hoá chất, sinh phẩm y tế năm 2024 của Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức

https://drive.google.com/file/d/1ocwPcguKg0t2xkcq9WVJbEAVSkk7C195/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1cR949o_8KJt7m5o4yNwsuVafcag86qqu/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1ipwwYRnpOWew1d6P-ShBlw4pTIFv2z1b/view?usp=drive_link