• Trang chủ
  • TIN TỨC BỆNH VIỆN
  • Thư mời báo giá: Các công ty thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu – Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn nguy hại tại Bệnh viên đa khoa huyện Hoài Đức năm 2024
16 lượt xem

Thư mời báo giá: Các công ty thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu – Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn nguy hại tại Bệnh viên đa khoa huyện Hoài Đức năm 2024

Thư mời báo giá