• Trang chủ
  • TIN TỨC BỆNH VIỆN
  • Thông báo: Kết quả lựa chọn đơn vị thẩm định giá gói thầu – Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn nguy hại tại Bệnh viên đa khoa huyện Hoài Đức năm 2024
26 lượt xem

Thông báo: Kết quả lựa chọn đơn vị thẩm định giá gói thầu – Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn nguy hại tại Bệnh viên đa khoa huyện Hoài Đức năm 2024

Thông báo chọn đv thẩm định giá gói rác