• Trang chủ
  • TIN TỨC BỆNH VIỆN
  • Thông báo: Quyết định phê duyệt đơn vị thẩm định giá gói thầu – Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn nguy hại tại Bệnh viên đa khoa huyện Hoài Đức năm 2024
53 lượt xem

Thông báo: Quyết định phê duyệt đơn vị thẩm định giá gói thầu – Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn nguy hại tại Bệnh viên đa khoa huyện Hoài Đức năm 2024

Quyết định chọn đv thẩm định giá gói rác