• Trang chủ
  • TIN TỨC BỆNH VIỆN
  • Thông báo: Giấy mời thương thảo hợp đồng thẩm định giá gói thầu – Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn nguy hại tại Bệnh viên đa khoa huyện Hoài Đức năm 2024
55 lượt xem

Thông báo: Giấy mời thương thảo hợp đồng thẩm định giá gói thầu – Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn nguy hại tại Bệnh viên đa khoa huyện Hoài Đức năm 2024

Giấy mời thương thảo