• Trang chủ
  • TUYỂN DỤNG
  • THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh, bổ sung thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 của Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức
1229 lượt xem

THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh, bổ sung thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 của Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức

Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung TB tuyển dụng viên chức năm 2022