• Trang chủ
  • TUYỂN DỤNG
  • THÔNG BÁO KÊ THÚC THỜI GIAN NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022
710 lượt xem

THÔNG BÁO KÊ THÚC THỜI GIAN NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KẾT THÚC THỜI GIAN NHẬN PHIẾU DKDTVC NĂM 2022