• Trang chủ
  • TIN TỨC
  • Thực hiện đồng bộ, thực chất việc thiết lập và duy trì quét mã QR-Code góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh Covid-19
552 lượt xem

Thực hiện đồng bộ, thực chất việc thiết lập và duy trì quét mã QR-Code góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thành phố, thời gian qua, UBND huyện đã nghiêm túc triển khai thực hiện, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở dịch vụ… trên địa bàn huyện thiết lập và sử dụng quét mã QR-Code để quản lý người ra/vào, qua đó góp phần tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi Thành phố trở lại trạng thái “bình thường mới”.

Nhằm đảm bảo việc truy vết được chính xác, khoanh vùng nhanh chóng, kịp thời, UBND Thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai nền tảng khai báo y tế điện tử, quản lý thông tin người ra, vào các địa điểm bằng việc quét mã QR-Code. Sau hơn 1 tháng triển khai với sự vào cuộc chủ động, tích cực của lực lượng đoàn viên thanh niên từ huyện tới cơ sở trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ dán mã QR-Code tại các địa điểm quy định, đến nay, hầu hết các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, cơ sở sản xuất, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện chấp hành và thực hiện nghiêm túc việc tạo lập mã QR-Code; yêu cầu khách hàng, người đến làm việc quét mã QR-Code mỗi khi ra, vào.

Người dân phải thực hiện khai báo y tế bằng cách quét mã QR-Code khi đến làm việc, sử dụng dịch vụ tại các cơ quan, đơn vị, cửa hàng kinh doanh, cơ sở sản xuất…

Qua thống kê, tính đến ngày 02/11/2021, trên địa bàn huyện có tổng số 18.522 địa điểm tạo mã QR với số lượt quét trong ngày là 5.131 lượt. Một số địa phương có số tạo mã và lượt quét cao như xã An Khánh, Kim Chung, An Thượng, thị trấn Trạm Trôi… Tuy nhiên, có thể thấy số địa điểm tạo mã QR mới còn thấp, đặc biệt, tỷ lệ phát sinh lượt quét mã trên địa bàn huyện trong một ngày chưa cao, chỉ khoảng 10,2%. Nguyên nhân là do, việc sử dụng thiết bị thông minh của người dân (nhất là người lớn tuổi) ở một số xã còn hạn chế; nhận thức của một số chủ cửa hàng, cơ sở kinh doanh chưa cao, chưa thực hiện việc tạo mã QR và thường xuyên nhắc nhở khách hàng thực hiện quét mã QR. Bên cạnh đó, nhận thức, ý thức của một số người dân còn hạn chế, chưa chủ động chấp hành quy định quét mã QR khi đến các địa điểm công cộng,..

Để khắc phục tình trạng này, nâng cao hiệu quả thực chất của việc tạo và quét mã QR, góp phần đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, tại hội nghị giao ban trực tuyến với các xã, thị trấn về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Trung Thuận yêu cầu 100% các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh, dịch vụ… trên địa bàn huyện phải bố trí, tạo điểm quét mã QR-Code theo chỉ đạo; quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người đến làm việc, liên hệ giải quyết công việc thực hiện nghiêm việc quét mã QR để quản lý, đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Giao UBND các xã, thị trấn phối hợp với Huyện đoàn tiếp tục tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền cơ sở, chủ cơ sở và mỗi người dân trong việc chấp hành nghiêm quy định dán, quét mã QR; tổ chức các đội tình nguyện triển khai hỗ trợ người dân tải ứng dụng cài đặt khai báo y tế điện tử và hướng dẫn tạo, quét mã QR tại các địa điểm công cộng, cửa hàng kinh doanh, dịch vụ, chợ…; coi đây là yêu cầu bắt buộc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân, chủ doanh nghiệp, chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn hiểu và hình thành thói quen thực hiện quét mã QR nói riêng và các biện pháp phòng, chống dịch khác. Cùng với đó, các đoàn kiểm tra của huyện tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai tạo và quét mã QR; đôn đốc, nhắc nhở, xử lý nghiêm đối với cơ sở cố tình không chấp hành quy định./.

Nguồn; Phượng Nguyễn

 

greens erectile dysfunction food for hard erection is male enhancement possible cialis retrograde ejaculation sexual health victoria bc jenny how to get testosterone from a doctor what is cialis good for red mamba sex pill what can i take for erectile dysfunction muscle tech alpha test when do dicks stop growing male enhancement formulas free samplea penis and ball pumps how to turn off a mans sex drive does methamphetamine increase sex drive hard ring around penis does extenze work like cialis kid chris morning show male enhancement could extenze make you jittery state for sexual health extenze before sex reddit diovan hct erectile dysfunction is increased libido a sign of pregnancy sildenafil 25 mg side effects testosterone gel ftm can having big penis cause health problems do adrenal glands produce testosterone ways to naturally increase libido erectile dysfunction and garlic choline libido erectile dysfunction age essential oil bathmate x20 erectile dysfunction carrot juice and erectile dysfunction spinach for penis growth erectile dysfunction can we use cyringe to inject semen 8 steamy sex positions that will ignite your sex drive asap otc testosterone pills why do i cum so quickly andro enhance male enhancement new things to try in bed with your wife how to use a penis pump video injections erectile dysfunction health issues of adult survivors of sexual abuse erectile dysfunction radio ad utah viagra from pfizer real online pharmacy does boost natural testosterone booster work and is it safe what can my gynecologist prescribe for loss of sex drive bni testosterone booster