• Trang chủ
  • TIN TỨC
  • Kỷ niệm 87 năm Ngày Truyền thống Dân quân tự vệ (28/3/1935 – 28/3/2022): Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ Bệnh viện đa khoa Hoài Đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
1932 lượt xem

Kỷ niệm 87 năm Ngày Truyền thống Dân quân tự vệ (28/3/1935 – 28/3/2022): Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ Bệnh viện đa khoa Hoài Đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Dân quân tự vệ (DQTV) là lực lượng vũ trang (LLVT) quần chúng, không thoát ly sản xuất, công tác; là một bộ phận của LLVT nhân dân Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, là lực lượng chiến lược của chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân, làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc ở địa phương cơ sở.

Hình ảnh LLDQTV tham gia hội thao của huyện

            Kế thừa và phát huy truyền thống đánh giặc ngoại xâm của dân tộc, ngay từ ngày thành lập Đảng, Đảng và Bác Hồ đã chủ trương“Vũ trang cho công nông”. Ngày 28/3/1935, Đảng ta đã có “Nghị quyết về Đội tự vệ”, đây là Nghị quyết đầu tiên của Đảng về tổ chức, chỉ đạo xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng tự vệ. Kể từ đó dưới sự lãnh đạo của Đảng các đội tự vệ công nông, mang tính chất là những tổ chức vũ trang quần chúng lần lượt được ra đời, đây chính là những cơ sở đầu tiên của LLVT nhân dân. Sau cách mạng tháng Tám, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, DQTV được xác định là một LLVT của Nhà nước; một trong ba thứ quân (Bộ đội chủ lực, Bộ đội địa phương, DQTV) của LLVT nhân dân; là công cụ chủ yếu của chính quyền nhân dân ở cơ sở.

 

 

 

 

 

Hình ảnh LL diễn tập

Cùng với sự phát triển và trưởng thành của lực lượng DQTV trong cả nước, lực lượng DQTV huyện Hoài Đức nói chung, DQTV Bệnh viện Huyện Hoài đức nói riêng được xây dựng, củng cố và phát triển từng bước đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ.  Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới”, Lực lượng DQTV Bệnh viện Hoài Đức luôn xác định và đánh giá đúng vị trí, vai trò của lực lượng DQTV trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thường xuyên quan tâm xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng DQTV đạt được những kết quả quan trọng. bảo vệ cơ quan, VKTB. Công tác bảo đảm và thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV được quan tâm và có nhiều đổi mới; hoạt động của lực lượng DQTV trong công tác khám, điều trị cho nhân dân, người có công. Là lực lực chính tham gia công tác chống dịch covid-19, có hiệu quả; chủ động tham mưu cho lãnh đạo Bệnh viện ký bản ghi nhớ với Công an Huyện. Xây dựng qui chế phối hợp  công an xã Đức giang đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội

LL DQTV  tập huấn chữa cháy

Trong thời gian tới nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu ngày càng cao Trước hết phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng ủy, của chính quyền, vai trò tham mưu của BCH Quân sự Bệnh viện đối với công tác xây dựng lực lượng DQTV. Tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, . Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập và hiệu quả hoạt động của lực lượng DQTV; tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, bồi dưỡng cán bộ nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng DQTV; chú trọng huấn luyện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và xử lý các tình huống xảy ra ở Bệnh viện, đồng thời quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV và người có công, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của Đảng ủy, chính quyền địa phương.

Hình ảnh LL quan tâm chính sách