671 lượt xem

Kỷ Niệm Ngày Công Tác Xã Hội Việt Nam 25/03/2022

Ở Việt Nam, Công tác xã hội (CTXH) đã được xem như là một ngành khoa học, một nghề chuyên môn mang tính ứng dụng trong hệ thống an sinh xã hội, nhằm thúc đẩy chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của con người, giúp giải quyết các vấn đề xã hội, tăng cường phúc lợi xã hội và hướng tới công bằng xã hội thông qua việc hỗ trợ cho cá nhân, nhóm, gia đình và cộng đồng, tăng năng lực cho nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội.

Xuất phát từ ý nghĩa nhân văn đó, ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/03) ra đời như một hình thức vinh danh những người tham gia một công việc thầm lặng nhưng vô cùng cần thiết trong xã hội, nghề cao quý trong những nghề cao qúy: “nghề Công tác xã hội”.

Kỷ niệm ngày Công tác Xã hội Việt Nam (25/03/2022) trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19, Tổ Công tác Xã hội – Bệnh viện đa khoa Hoài Đức phối hợp với hội chức thập đỏ thành phố Hà Nội đã phát 105 xuất cơm miễn phí cho các bệnh nhi đang điều trị nội trú tại Bệnh viện đa khoa Huyện Hoài Đức, đây cũng là một trong những hoạt động ý nghĩa góp phần mang lại niềm vui, tiếp thêm động lực cho các bé vượt qua nỗi đau bệnh tật.

Nhân ngày Công tác xã hội Việt Nam, tổ Công tác Xã hội xin gửi lời chúc sức khỏe đến những tổ chức, cá nhân  đã và đang hỗ trợ, thực hiện các hoạt động Công tác xã hội bằng tất cả trái tim và sự nhiệt huyết của mình.

Một số hình ảnh hoạt động

 

greens erectile dysfunction food for hard erection is male enhancement possible cialis retrograde ejaculation sexual health victoria bc jenny how to get testosterone from a doctor what is cialis good for red mamba sex pill what can i take for erectile dysfunction muscle tech alpha test when do dicks stop growing male enhancement formulas free samplea penis and ball pumps how to turn off a mans sex drive does methamphetamine increase sex drive hard ring around penis does extenze work like cialis kid chris morning show male enhancement could extenze make you jittery state for sexual health extenze before sex reddit diovan hct erectile dysfunction is increased libido a sign of pregnancy sildenafil 25 mg side effects testosterone gel ftm can having big penis cause health problems do adrenal glands produce testosterone ways to naturally increase libido erectile dysfunction and garlic choline libido erectile dysfunction age essential oil bathmate x20 erectile dysfunction carrot juice and erectile dysfunction spinach for penis growth erectile dysfunction can we use cyringe to inject semen 8 steamy sex positions that will ignite your sex drive asap otc testosterone pills why do i cum so quickly andro enhance male enhancement new things to try in bed with your wife how to use a penis pump video injections erectile dysfunction health issues of adult survivors of sexual abuse erectile dysfunction radio ad utah viagra from pfizer real online pharmacy does boost natural testosterone booster work and is it safe what can my gynecologist prescribe for loss of sex drive bni testosterone booster