• Trang chủ
  • TIN TỨC
  • Không công bố danh tính, lịch trình của bệnh nhân COVID-19
985 lượt xem

Không công bố danh tính, lịch trình của bệnh nhân COVID-19

Ngày 24.5, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản đề nghị Bộ Y tế không công bố danh tính, chi tiết lịch trình di chuyển về quá trình tiếp xúc bệnh nhân COVID-19, mà chỉ công bố và khuyến cáo các điểm đến có nguy cơ.

Theo nội dung văn bản Bộ Thông tin và Truyền thông gửi Bộ Y tế, thời gian qua công tác thông tin báo chí đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả phòng, tránh lây lan dịch COVID-19 và ý thức tự bảo vệ bản thân, cộng đồng ở mỗi người dân, tạo nên tâm thế bình tĩnh đối phó, chiến thắng dịch bệnh trong cộng đồng.

Tuy vậy, một số phương thức và nội dung cung cấp thông tin về phòng chống dịch, trong đó có việc công bố công khai danh tính và lịch trình di chuyển của nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 gần đây đã bộc lộ nhiều bất cập.

Những thông tin này được các Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) ở các địa phương công bố (phần nhiều dựa trên nội dung khai báo của người bệnh), sau đó được báo chí đăng tải, mạng xã hội phát triển, suy diễn thêm, khiến cho dư luận, cộng đồng bám theo bình luận, bàn tấn, kỳ thị, xâm phạm đời tư hưởng xấu đến uy tín, danh dự của người nhiễm bệnh và cuộc sống, sinh hoạt của gia đình họ.

Từ thực tế đó, để bảo đảm hiệu quả thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phủ hợp với quy định của pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chỉ đạo ngành Y tế và Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh các địa phương thay đổi những cách làm không còn phù hợp, trong đó có công tác truyền thông về dịch bệnh. Theo đó, không công bố cho báo chí danh tính, chi tiết về lịch trình di chuyển và chi tiết về quá trình tiếp xúc của bệnh nhân. Chỉ công bố, khuyến cáo các điểm đến có nguy cơ về dịch tễ (nơi đã từng có người dương tinh với COVID-19 đến) để người dân đã từng di chuyển, tiếp xúc tại khu vực đó thực hiện ngay các biện pháp tự bảo vệ mình và những người xung quanh theo huớng dẫn của ngành y tế. .

                                                                                                                                                    Nguồn/ báo Lao Động

 

 

greens erectile dysfunction food for hard erection is male enhancement possible cialis retrograde ejaculation sexual health victoria bc jenny how to get testosterone from a doctor what is cialis good for red mamba sex pill what can i take for erectile dysfunction muscle tech alpha test when do dicks stop growing male enhancement formulas free samplea penis and ball pumps how to turn off a mans sex drive does methamphetamine increase sex drive hard ring around penis does extenze work like cialis kid chris morning show male enhancement could extenze make you jittery state for sexual health extenze before sex reddit diovan hct erectile dysfunction is increased libido a sign of pregnancy sildenafil 25 mg side effects testosterone gel ftm can having big penis cause health problems do adrenal glands produce testosterone ways to naturally increase libido erectile dysfunction and garlic choline libido erectile dysfunction age essential oil bathmate x20 erectile dysfunction carrot juice and erectile dysfunction spinach for penis growth erectile dysfunction can we use cyringe to inject semen 8 steamy sex positions that will ignite your sex drive asap otc testosterone pills why do i cum so quickly andro enhance male enhancement new things to try in bed with your wife how to use a penis pump video injections erectile dysfunction health issues of adult survivors of sexual abuse erectile dysfunction radio ad utah viagra from pfizer real online pharmacy does boost natural testosterone booster work and is it safe what can my gynecologist prescribe for loss of sex drive bni testosterone booster