1408 lượt xem

Quyết định Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại BVĐK huyện Hoài Đức năm 2022

Link quyết định file PDF: Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại BVĐK Hoài Đức 2022