• Trang chủ
  • TIN TỨC
  • Hoài Đức xây dựng phương án thành lập khu cách ly tập trung tại thị trấn Trạm Trôi
550 lượt xem

Hoài Đức xây dựng phương án thành lập khu cách ly tập trung tại thị trấn Trạm Trôi

Thực hiện Công văn số 136/SYT-NYT ngày 09/5/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; ngày 09/5/2021 UBND huyện ban hành Công văn số 1005/UBND-VP về việc thành lập khu cách ly tập trung cho các trường hợp liên quan đến dịch Covid-19 (F1) thuộc địa bàn huyện Hoài Đức khi tình hình dịch bệnh trở lên phức tạp. Theo đó, huyện xây dựng phương án thành lập khu cách ly tập trung phục vụ công tác phòng, chống dịch tại trường Tiểu học thị trấn Trạm Trôi, thuộc KĐT Bắc Quốc lộ 32, thị trấn Trạm Trôi. Dự kiến, khu cách ly tập trung của huyện có quy mô tiếp nhận khoảng 300-500 người

Huyện đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cơ sở hạ tầng tại khu cách ly tập trung nhằm đảm bảo tiến độ

Để đảm bảo tính chủ động, kịp thời, huyện đã khẩn trương xây dựng 02 phương án thành lập điểm cách ly tập trung theo đúng chỉ đạo của Thành phố trong thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trước mắt, để đảm bảo cơ sở vật chất tiếp nhận khoảng 300 người, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban ngành huyện và UBND thị trấn Trạm Trôi thực hiện một số nội dung sau: Đôn đốc nhà thầu thi công dự án nhanh chóng hoàn thiện hệ thống điện nước, vệ sinh, sân vườn; chủ động phối hợp với các ngành khảo sát thực địa, lập dự toán đảm bảo cơ sở vật chất để vận hành các hoạt động của khu cách ly tập trung (giường, chiếu, khu vệ sinh, hậu cần..). Ngành Y tế huyện có nhiệm vụ tiến hành rà soát nhu cầu vật tư y tế đảm bảo công tác cách ly tập trung; xây dựng phương án tiếp nhận, quản lý, di chuyển người đến khu cách ly tập trung; xây dựng phương án quản lý, điều hành chuyên môn khu cách ly theo quy định; rà soát, báo cáo phương án y bác sỹ, vật tư y tế thuộc ngành… Giao Công an huyện lên phương án trực chốt, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đặc biệt, huyện đề nghị UBND thị trấn Trạm Trôi xây dựng kế hoạch tuyên truyền, cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu cho khu cách ly khi đi vào hoạt động

                                                   Lãnh đạo huyện đi khảo sát thực tế khu cách ly tập trung của huyện

Trước đó, chiều 11/5, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện – Nguyễn Hoàng Trường đã trực tiếp đi khảo sát thực tế khu cách ly tập trung của huyện. Đồng chí yêu cầu các cơ quan chức năng, nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra./.

Phượng Nguyễn

greens erectile dysfunction food for hard erection is male enhancement possible cialis retrograde ejaculation sexual health victoria bc jenny how to get testosterone from a doctor what is cialis good for red mamba sex pill what can i take for erectile dysfunction muscle tech alpha test when do dicks stop growing male enhancement formulas free samplea penis and ball pumps how to turn off a mans sex drive does methamphetamine increase sex drive hard ring around penis does extenze work like cialis kid chris morning show male enhancement could extenze make you jittery state for sexual health extenze before sex reddit diovan hct erectile dysfunction is increased libido a sign of pregnancy sildenafil 25 mg side effects testosterone gel ftm can having big penis cause health problems do adrenal glands produce testosterone ways to naturally increase libido erectile dysfunction and garlic choline libido erectile dysfunction age essential oil bathmate x20 erectile dysfunction carrot juice and erectile dysfunction spinach for penis growth erectile dysfunction can we use cyringe to inject semen 8 steamy sex positions that will ignite your sex drive asap otc testosterone pills why do i cum so quickly andro enhance male enhancement new things to try in bed with your wife how to use a penis pump video injections erectile dysfunction health issues of adult survivors of sexual abuse erectile dysfunction radio ad utah viagra from pfizer real online pharmacy does boost natural testosterone booster work and is it safe what can my gynecologist prescribe for loss of sex drive bni testosterone booster