• Trang chủ
  • Giải trí
  • Triển khai thí điểm cấp bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử
875 lượt xem

Triển khai thí điểm cấp bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử

Tại cuộc họp báo của Bộ Tư pháp, chiều 19/4, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, bắt đầu từ ngày 17/4, Bộ Tư pháp đã triển khai thí điểm cấp bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử trên địa bàn TP Hà Nội và tỉnh Hà Nam.

heo Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn, trong Quý I, việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (được phê duyệt tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, gọi tắt là Đề án 06) đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Bắt đầu từ sáng 17/4, Bộ Tư pháp đã triển khai việc thí điểm cấp bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử trên địa bàn TP Hà Nội và tỉnh Hà Nam. Trong ngày đầu tiên vận hành thí điểm, đã có 101 trẻ em được cấp bản điện tử Giấy khai sinh; 17 trường hợp được cấp Trích lục khai tử trên địa bàn 2 tỉnh, thành phố.

Mẫu giấy khai sinh điện tử

Mẫu giấy khai sinh điện tử

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) cũng đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội và UBND tỉnh Hà Nam về việc triển khai thí điểm cấp bản điện tử Giấy khai sinh và Trích lục khai tử.

Theo Bộ Tư pháp, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 05/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương.

Bộ Tư pháp đã nghiên cứu giải pháp kỹ thuật, chỉnh lý, bổ sung chức năng tạo lập bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử khi thực hiện việc đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử (mới) cho Phần mềm dịch vụ công liên thông với 2 nhóm thủ tục: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng để triển khai thí điểm.

Việc thí điểm sẽ diễn ra tại các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn Hà Nội và tỉnh Hà Nam từ ngày 17/4 đến hết ngày 20/5. Bộ Tư pháp đề nghị UBND TP Hà Nội và tỉnh Hà Nam giao Sở Tư pháp làm đầu mối triển khai thí điểm tại địa phương, bám sát tình hình và thường xuyên có báo cáo kết quả. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn thực hiện theo đúng hướng dẫn về quy trình thực hiện.

Hồng Thái

Trích từ nguồn: https://baomoi.com/trien-khai-thi-diem-cap-ban-dien-tu-giay-khai-sinh-trich-luc-khai-tu/c/45598667.epi