• Trang chủ
  • TIN TỨC BỆNH VIỆN
  • Thư mời báo giá các gói thầu: Gói thầu ” Mua sắm thiết bị y tế năm 2024″ , gói thầu: Phí dịch vụ Thẩm định giá gói thầu ” Mua sắm thiết bị y tế năm 2024″, gói thầu : Phí thuê dịch vụ thẩm định cấu hình gói thầu ” Mua săm thiết bị y tế năm 2024″ của bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức
96 lượt xem

Thư mời báo giá các gói thầu: Gói thầu ” Mua sắm thiết bị y tế năm 2024″ , gói thầu: Phí dịch vụ Thẩm định giá gói thầu ” Mua sắm thiết bị y tế năm 2024″, gói thầu : Phí thuê dịch vụ thẩm định cấu hình gói thầu ” Mua săm thiết bị y tế năm 2024″ của bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức

Báo giá mua sắm TBYT năm 2024 Báo giá phí dịch vụ TĐ cấu hình gói thầu mua sắm thiết bị 2024 BG phí tư vấn thẩm định giá mua sắm TBVT năm 2024