• Trang chủ
  • TIN TỨC BỆNH VIỆN
  • THÔNG BÁO VỀ VIỆC THANH TOÁN VÀ NHẬN LẠI TIỀN DƯ TẠM ỨNG CỦA NGƯỜI BỆNH KCB TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN HOÀI ĐỨC
200 lượt xem

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THANH TOÁN VÀ NHẬN LẠI TIỀN DƯ TẠM ỨNG CỦA NGƯỜI BỆNH KCB TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN HOÀI ĐỨC