• Trang chủ
  • TIN TỨC BỆNH VIỆN
  • Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: ” Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp hàng ngày tại BVĐK huyện Hoài Đức năm 2024″
467 lượt xem

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: ” Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp hàng ngày tại BVĐK huyện Hoài Đức năm 2024″

QĐ PDLC ĐV thẩm định