3372 lượt xem

Danh mục giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư 13/2019/TT-BYT và Thông tư 14/2019/TT-BYT năm 2019