• Trang chủ
  • TIN TỨC BỆNH VIỆN
  • BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN HOÀI ĐỨC THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BHYT THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 05/2024/NQ-HĐND NGÀY 29/03/2024 VÀ THÔNG TƯ SỐ 21/2023/TT-BYT NGÀY 17/11/2023
125 lượt xem

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN HOÀI ĐỨC THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BHYT THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 05/2024/NQ-HĐND NGÀY 29/03/2024 VÀ THÔNG TƯ SỐ 21/2023/TT-BYT NGÀY 17/11/2023

NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM BẢNG GIÁ CHI TIẾT THEO THÔNG TƯ 21